« главна

за федерациятаАдрес: гр. София, община СРЕДЕЦ, бул. "Васил Левски" 75, ет.6, ст. 4
Цели: да работи за развитието, популяризирането и утвърждаването на естетичната групова гимнастика като спорт, чрез който се: развиват и утвърждават духовните ценности и физическата култура, подпомага социалната интеграция и личностната реализация.
Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
- организира и провежда националните първенства на страната по естетическа групова гимнастика в две групи - за девойки до 16 години и за жени - над 16 години и състезания по международния календар, провеждащи се на територията на Република България,
- разработва и прилага специфични нормативно-методически и административни наредби по естетическа групова гимнастика,
- подбира, организира и провежда подготовка на националните отбори и обезпечава участието им в международни състезания,
- организира разпространението на постъпващата от чужбина техника, спортна и професионална информация,
- подготвя специализирани технически и административни кадри по съответния вид спорт,
- санкционира спортисти и длъжностни лица, допуснали употребата на допингови средства и прилагане на допингови методи в тренировъчната и спортно-състезателна дейност,
- регламентира и осъществява спортно правосъдие и спортно-технически арбитраж,
- регистрира и прекратява състезателните права на спортистите по естетическа гимнастика и решава трансфера на състезатели и на спортни кадри.

Управителен съвет:
МАРИЕТА ДУКОВА - Председател на УС
ВАЛЕНТИНА ВУТОВА - Зам.председател
ГЮРГЯ НЕДЯЛКОВА - Изпълнителен секретар
БЛАГА ШИШКОВА
ПЕТЯ ПЕТКОВА
ТАНЯ РАЙКОВА
АНТОАНЕТА ТЕРЗИЕВА
СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА

Съдийки международна категория:
Блага Шишкова
Гюргя Недялкова
Светла Калоянова
Таня Райкова

Съдийки национална категория
Анелия Георгиева
Валя Машова
Галина Маджарова
Диана Грозева
Димка Атанасова
Илиана Яновска
Людмила Веденова
Маргарита Донева
Марина Гълъбова
Марияна Пищалова
Петя Петкова
Соня Методиева

Hosted by uCoz