« главна

за естетическата гимнастикаЕстетическата групова гимнастика е спорт за жени, благодарение на който Вие можете да придобиете красота и грация. Тя е съчетала в себе си красотата на танца, гимнастическите и акробатични упражнения.
Движенията трябва да преливат едно в друго, да имат амплитуда и разнообразие в динамиката.
Композицията се изпълнява групово от 6 до 10 гимнастички под звуците на свободно подбрана музика, която може да е с текст и глас, за време от 2.12 до 2.45 минути, без помоща на допълнителни уреди. Гимнастичките трябва да са по-големи от 16 години.
Правилата регламентират изпълнението на различни елементи с различна сложност.
Композицията се оцениява от съдии в 3 бригади:
Бригада А1 оценява техническата сложност на съчетанието, т.е. количеството и сложността на изпълнените елементи.
Бригада А2 оценява артистичната стойност на съчетанието, т.е. музикалност, артистичност, експрессивност, плавност при перехода между музикалните части на композициията, съгласуваност на движенията с музиката и др.
Бригада В оценява техниката на изпълнение на елементите, като отделя особено внимание на синхроността.
Композицията трябва да съдържа следните групи елементи:
1. разнообразни движения на тяло, като вълни, махове, движения на ръце, кръка, тяло изолирани или в комбинации;
2. равновесия, пируети изпълнени изолирано или в комбинации;
3. скокове изпълнени изолирано или в комбинации;
Всички елементи трябва да се изпълняват в различни ракурси, посоки, предвижването по килима трябва да бъде колкото е възможно по-разнообразно. Допускат се и се бонифицират различни варианти на поддръжки и взаимодействие между гимнастичките. Като цяло композицията трябва да изглежда като единство на музика, хореография, образ и гимнастическо майсторство, подсилено с ефектни спортни екипи и грим.

Предимството на този спорт е:
- Възможността на голям брой занимаващи се да достигнат високи спортни резултати с облекчен спортно-тренировъчен процес и натоварване.
- Състезателната програма на спорта е олекотена и включва само едно съчетание.
- В ЕГГ с успех могат да се включат занимавали се с друг вид гимнастика състезателки.
- ЕГГ може да съхрани вашето нормално тегло, лека походка, стройна фигура, добра работоспособност и настроение т.е. да не загубвате вашето обаяние, женственост и красота.
Запознаване с основните правилата INTERNATIONAL RULES (generalities) и подробни правила INTERNATIONAL RULES

Hosted by uCoz